ESTRUCTURES SANITÀRIES

ESTRUCTURES SANITÀRIES

La construcció d’un Hospital implica molts criteris diferents que s’han de considerar equitativament i als quals cal prestar especial atenció. Un lloc a què van persones malaltes és un possible focus de malalties, i encara que no ho sembli a primera vista, el disseny d’aquest pot evitar-ho o afavorir-lo.

Per això des de Century’s orientem sobre l’enginyeria sanitària en la gestió, planificació, anàlisi, disseny, desenvolupament i implementació de tecnologies apropiades que busquen oferir alternatives de solució als diversos problemes de la comunitat i el seu entorn, fent ús de les tecnologies de punta en els diversos camps de les ciències i de la tasca humà.

Creant la part fonamental en la solució als problemes de salut i medi-ambientals, una activitat que mitjançant l’elaboració de models aplicats a la condició ambiental, busca conservar, millorar i garantir la salut pública i el benestar de la comunitat.