OBRA CIVIL

OBRA CIVIL

Obra civil com a tal, inclou tot el tipus d’obra que destinen les administracions públiques als ciutadans.

Century‘s Beams, hem creat diversos tipus d’estructura, com ara balles i fins i tot ponts.