AVANTATGES

AVANTATGES DE UTILIZAR EL NOSTRE SISTEMA

RESISTENT: gràcies al sistema de construcció que utilitzem, obtenim un habitatge de per vida.

RÀPID: en realitzar l’obra no depenem del clima que faci, i tenir tots els materials a fàbrica fa que la feina s’agilitzi.  

FLEXIBILITAT: el sistema permet adaptar-se a qualsevol disseny arquitectònic que pugui imaginar. I admet qualsevol acabat: arrebossat, façana ventilada, ceràmica, etc.

SOSTENIBLE: no generem residus en el lloc de col·locació dels mòduls, a més a més en l’habitatge s’adquireix un nivell d’aïllament màxim, fet que el consum energètic sigui inferior al sistema constructiu tradicional.

ECONÒMIC: com que és un sistema lleuger i ràpid, repercuteix directament sobre els costos de mà d’obra, dietes, i logística.