MURS DE CONTENCIÓ

MURS DE CONTENCIÓ

Es defineix com a mur: “Tota estructura contínua que de forma activa o passiva produeix un efecte estabilitzador sobre una massa de terreny”.
El caràcter fonamental dels murs és el de servir d’element de contenció d’un terreny, que en unes ocasions és un terreny natural i en altres un farciment artificial.


Depenent del tipus de terreny i de l’alçada de cada mur, podrem utilitzar un dels diferents tipus, ja podrà ser el típic mur (de 20 o 30 m), el mur semi prefabricat (amb plaques de 20 o 30 cm), els blocs d’escullera o finalment, el mur nervat.


Creem els projectes de forma completament personalitzada.