MAGATZEMS

MAGATZEMS

Els magatzems solen ser la “sala d’espera” en la que les empreses solen guardar els seus estocs mentrestant esperen enviar els seus productes al client.


Com que hi ha una gran tipologia de productes, no es pot construir un magatzem de forma estandarditzada, per tant, els nostres magatzems prefabricats, poden anar dotats de molls de càrrega, ponts grua i totes les necessitats que tingui el client.